Ултразвукова вана

Почистването на инструментите минава през различни етапи.

Едно от средствата е ултразвуковата вана.

Вижте разбиващата сила на водните вълни в ултразвуковата вана.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧЕТКА

Как да използваме електрическата четка за зъби? Какво може да свърши вместо нас? На кои детайли да обърнем внимание?

ЧИСТЕНЕ С КОНЕЦ

Как се използва конеца за зъби?

Защо ни е необходим?

Какво можем да постигнем с него?