ИНТЕРДЕНТАЛНИ ЧЕТКИ

Какво представляват тези четчици?

Как да ги използваме за почистване на зъбите си? 

Какво можем да постигнем с тях?